Cây Cọ Vàng 2018

Cơ cấu giải thưởng

STT TÊN GIẢI SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG (SẢN PHẨM + TIỀN MẶT)
1 Giải Quán Quân 1 70.000.000 VNĐ
1 Giải Á Quân 1 1 30.000.000 VNĐ
3 Giải Á Quân 2 1 25.000.000 VNĐ

Bảng điểm

Tiêu chí Kỹ thuật trang điểm Hóa trang Phong cách chuyên viên trang điểm Ý tưởng, trả lời vấn đáp Hoàn hảo Tổng điểm
Điểm
4
3
1
1
1
10
Gửi tin nhắn Facebook
TOP